מעילים לספר תורה

עצי חיים

מעילים לספר תורה

כתרים ואצבעות

עצי חיים

מעילים לספר תורה

כתרים ואצבעות

עץ הכסף

שער וילנא עם ריצוף

211

עץ הכסף

אבינו מלכנו על רקע אפליקציית גלים

222

עץ הכסף

עץ חיים עם רקמת עץ

212

עץ הכסף

עיטור משתקף על אפליקציה עם כתר

223

עץ הכסף

שער שיויתי מעוטר עם אפליקציה אדומה

213

עץ הכסף

עיטור משתקף- אפור

224

עץ הכסף

שער שיויתי מעוטר עם כתר

214

עץ הכסף

כתר על רקמת מעוינים

215

עץ הכסף

שבטים

216

עץ הכסף

ועשו לי מקדש עם בית המקדש

217

עץ הכסף

מסגרת מרובעת עם פינות מרובעות וכתר

218

עץ הכסף

770

208

עץ הכסף

כתר על רקמת עיגולים

219

עץ הכסף

פינות כסף מעוטרות עם כתר

209

עץ הכסף

זה השער מעוגל עם כתר

220

עץ הכסף

שער 3D מרובע

210

עץ הכסף

זה השער עם עמודים מעוטרים

221

עץ הכסף

לוחות הברית עם כתר ועיטורים

201

עץ הכסף

שער זהב ומגן דוד

202

עץ הכסף

לוחות הברית עם אריות על עמודים

203

עץ הכסף

שער דוד

204

עץ הכסף

שער וילונות מעוטר

205

עץ הכסף

שער וילנא

206

עץ הכסף

מסגרת מרובע מעוטר

207

עץ הכסף

שער פרחוני

207